hankelogot
language language language language
hankelogot
language language language language
FI EN RU DE

Etelä-Karjalan matkailun tiedoilla johtamisen vahvistaminen -hanke

goSaimaa Oy (2291705-5) hallinnoi ja toteuttaa hankkeen Etelä-Karjalan matkailun tiedoilla johtamisen vahvistaminen (DAMA, A78519, EAKR) 1.11.2021-30.9.2023. Hankkeen tavoite on pilotoida alueen matkailukehittämisen tueksi uudenlainen dashboard-ratkaisu, sen avulla tarjota etelä-karjalaisille matkailuyrityksille ja muille alueen matkailutoimijoille ajankohtaista tietoa ja luotettavia digitaalisia työkaluja ja innovatiivisia ratkaisuja koronapandemiasta toipumis- sekä sen jälkeiseen vaiheeseen. Tavoitteena on mahdollista datan analysointi ja hyödyntäminen helposti ja luotettavasti auttaen myös kehittämispäätöksiä perustamaan ajankohtaiseen ja luotettavaan dataan.

Hanke koostuu kahdesta toimenpidepaketista, jotka ovat itsearviointi ja tarpeen määrittely (alue- ja yritystaso) sekä käyttöönotto tiedolla johtamisen työkalut ja jalkauttaminen niitä yrityksiin.

goSaimaa Oy:n DAMA-hanketta toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan liiton kanssa. Rahoituksen on myöntänyt Uudenmaan liitto (EAKR).

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toimintalinja
8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite
12.1. PK-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

 

Suomen rakennerahastot >>

 

Etelä-Karjalan matkailun tiedoilla johtamisen vahvistaminen (DAMA)

Matkakohteen älykäs erikoistuminen alkaa matkakohteen suunnitelmallisesta johtamisesta ja datan hyödyntämisestä. Covid-19 pandemian myötä datan hyödyntäminen on noussut yhdeksi kärkiteemaksi matkailualueiden kehittämisessä. Etelä-Karjalan alueella matkailunkehittämisen tueksi tarvitaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa johtamaan ja ohjaamaan kehityssuuntaa. Lappeenrannan kansainvälinen lentoasema, linnoituksen alue, Suomen ensimmäinen matkailunähtävyys Imatralla ja Suomen suurin urheilukeskittymä vetävät matkailijoita puoleensa. Kuitenkin matkailijoiden käyttäytymistä ja tarpeita ei ole systemaattisesti tutkittu.

Hankkeen tavoitteena on lanseerata alueen matkailunkehittämisen tueksi uudenlainen dashboard-ratkaisu, joka mahdollistaisi datan analysoinnin ja hyödyntämisen helposti ja luotettavasti auttaen myös kehittämispäätöksiä perustumaan ajankohtaiseen ja luotettavaan dataan.

Matkakohteiden hajanaisuus, kehittäminen erillään, datan saatavuuden säännöllisyyden, määrän ja laadun vaihtelevuus haastavat alueiden kehittäjiä ja yrityksiä tässä jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Yhteisen dataekosysteemin rakentaminen luo selkeän toimintamallin ja parantaa alueen kokonaisvaltaista strategista johtamista. Analysointityökalut parantavat alueen toimintamahdollisuuksia ja tukevat matkailutoimialan selviytymistä Covid-19 pandemiasta tehokkaammin ja nopeammin. Avoin systemaattinen data on kaikkien etu.

Tiedolla johtaminen kehittyy nopeasti mahdollistaen uudenlaisia toimintamalleja ja tietojen hyödyntämistä. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten ja matkailuelinkeinon on parannettava reagointikykyä, toiminnan suunnittelua ja ohjausta. Yritysten kannattavuus ja toimintaedellytykset ovat myös suoranaisesti yhteydessä siihen, miten hyvin yrittäjät osaavat hyödyntää olemassa olevaa dataa ja tehdä sen pohjalta päätöksiä toiminnan suuntaamisesta.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittämisen tukemista oikeanlaisten tiedolla johtamisen työkalujen avulla. Alueen menestymiseksi vaaditaan panostus alueen yritysten sekä kaikkien toimijoiden osaamisen kasvattamiseen. Hankkeen tavoitteena on tarjota etelä-karjalaisille matkailuyrityksille ja muille alueen matkailutoimijoille ajankohtaista tietoa ja luotettavia digitaalisia työkaluja ja innovatiivisia ratkaisuja koronapandemiasta toipumis- sekä sen jälkeiseen vaiheeseen. Koronapandemian aikana sekä matkailukenttä että yritykset ovat käyneet läpi voimakkaan murroksen. Toimintakenttä on muuttunut ja muutokseen pystyy vastaamaan tehokkaammin, mikäli on saatavilla kattavaa ja ajantasaista tietoa. Hankkeessa edistetään alueen yritysten edellytyksiä vastata muuttuneeseen tilanteeseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen edesauttamalla heitä analysoimaan ja tekemään strategisia päätöksiä dataan perustuen. Tukemalla elinkeinoelämää säilytämme myös alueen elinvoimaa.

Hankkeen aikana syntyy tilanneanalyysi nykytilasta ja kehittämissuunnitelma matkailudestinaation kehittämisestä tiedolla johtamisen työkalujen avulla. Hankkeessa myös syntyy selkeä lista Etelä-Karjalan näkökulmasta merkityksellisistä mittareista. Hankkeen aikana pilotoidaan selkeä dashboard-näkymä ja uudenlaisia tiedonkeruu, -analysointi ja - esittämismenetelmiä. Hankkeessa syntyvä toimintamalli olisi avoin kaikille alueen toimijoille. Toimintamallia pilotoidaan hankkeen aikana.

Projektipäällikkö:

 

Natalja Zeleznjakova, 

markkinointi- ja hankekoordinaattori
Puh. +358 (0)40 772 8840
natalja.zeleznjakova(at)gosaimaa.com

 

goSaimaa Oy:n Etelä-Karjalan matkailun tiedoilla johtamisen vahvistaminen -hanke, A78519, EAKR, rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).