hankelogot
language language language language
hankelogot
language language language language
FI EN RU DE

Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä -HANKE

Cursor Oy hallinnoi ja toteuttaa hankkeen yhteistyössä goSaimaa Oy:n (2291705-5) ja Kouvolan kaupungin kanssa Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä  (A78826, REACT-EU, EAKR) 1.2.2023-31.12.2023.

Matkailu on koko itäistä Suomea yhdistävä kasvupotentiaalin elinkeino, jolla on myös myönteisiä imagovaikutuksia.

Alalla on merkittäviä kerrannaisvaikutuksia, sillä yksi matkailueuro tuo arviolta 56 senttiä muille toimialoille. Ensin covid19-pandemia ja sitten Ukrainan sota ovat sulkeneet itäisen Suomen matkailun suurimman kohdemarkkinan Venäjän aiheuttaen tarpeen hakea uusia kohdemarkkinoita ja tehdä laajempaa alueellista yhteistyötä. Tunnistettuja matkailun pullonkauloja ovat Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa kesäpainotteisuus, matkailualueen sisäinen saavutettavuus, rajallinen majoituskapasiteetti ja investointikyvykkyys. Hankkeen keskeisenä läpileikkaavana teemana on sekä fyysisen että digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen. Fyysistä saavutettavuutta parantavat uusien matkailureittien rakentaminen ja digitaalista saavutettavuutta alueen tunnettuuden ja matkailumielikuvien vahvistaminen sekä matkailupalveluiden vaivattomamman ostettavuuden edistäminen. Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä -hankkeessa haetaan uusia kansainvälisiä myyntikanavia kaakkoissuomalaisella yhteistyöllä. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella on paljon potentiaalisia reittejä ja niiden varrella olevia matkailutuotteita, mutta näitä ei ole paketoitu eikä yhdistetty isompiin kokonaisuuksiin. Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen kansainvälisille asiakkaille ja ryhmille on erittäin tärkeää, jotta saadaan luotua ympärivuotisempaa matkailua alueella ja autettua alueen yrityksiä löytämään reittejä ja tuotteistamaan näille palveluja ja uusia palvelukokonaisuuksia. Myös yritysten uudistumiskykyä ja resilienssiä tulisi auttaa kasvamaan koronapandemiasta ja epävarmasta geopoliittisesta tilanteesta selviytymisen tueksi. Matkailijoiden muuttuneet tottumukset, indie-matkailun suosion kasvu, varaaminen viime hetkellä, kuten myös peruuttaminen, laatukriteereiden ja odotuksien nousu ovat asioita, joita reittien ja kiertomatkojen kehittämisen näkökulmasta tulisi huomioida entistä enemmän. Matkailijat miettivät tarkkaan, miten hyvin matkakohde on saavutettavissa, miten helposti sinne pääsee ja millaisia kustannuksia matka aiheuttaa. Luonto-, pyöräily ja muut reitit ovat nostamassa suosiotaan myös nousevien kustannusten vuoksi. Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä -hankkeen toimenpitein kehitetään perheille ja eri kohderyhmille sopivia reittejä ja teemamatkoja entistä laajemmalle alueelle. Hanke edistää hiili- ja resurssiviisasta luontomatkailua, sillä sen toimenpiteissä huomioidaan myös matkailun ympäristövaikutusten kompensointi sekä uudistavan matkailun tavoitteet.

Projektipäällikkö: 

Tea Laitimo, 

Projektipäällikkö, Elinvoimaa K-S matkailuyhteistyöllä
Puh. +358 (0)40 015 6677
tea.laitimo(at)gosaimaa.com

Rahoituksen on myöntänyt Uudenmaan liitto (EAKR).

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toimintalinja
8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite
12.1. PK-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suomen rakennerahastot >>

Cursor Oy:n (osatoteuttajat: goSaimaa Oy ja Kouvolan kaupunki)  Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä -hanke, EAKR, rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (A78826, REACT-EU).