hankelogot
language language language language
hankelogot
language language language language
FI EN RU DE

Saimaan salaisuudet -HANKE

“Secrets of Lake Saimaa” tai suomeksi sanottuna “Saimaan salaisuudet” tuo suomalaiset sekä ulkomaalaiset  matkailijat maailman kauneimman järviluonnon sekä kiinnostavimpien kulttuurielämysten äärelle, niin paikan  päällä kuin virtuaalisesti. Hankkeen tavoitteena on rakentaa “Saimaan salaisuudet”  kulttuurimatkailukokonaisuus, jossa yhdistyvät kulttuuritoimijoiden osaaminen, olemassa olevat kulttuuri- ja  luontokohteet, alueelta kerätty tarinaperintö ja matkailu- sekä hyvinvointipalvelut. Uutta kokonaisuutta varten  kehitetään kulttuurimatkailun tuotteistamis - ja myyntimallia, jossa aktiivisesti tuotetaan monialaisia kulttuuri- , matkailu- ja hyvinvointipalveluita. Uusi malli pohjautuu kokeilevan kehittämisen menetelmiin, joista  hankkeen toteuttajilla on erittäin hyviä kokemuksia. Palvelut viedään olemassa oleviin kansallisiin ja  kansainvälisiin myynti- ja markkinointikanaviin sekä suoraan matkanjärjestäjille.

Hankkeen pohjana ja alustana toimii upea Saimaan Geopark-alue, jonne kulttuurimatkailutuotteet ja -palvelut  sijoittuvat. Myynnissä ja markkinoinnissa hyödynnetään Geoparkin ja goSaimaan nykyisiä myynti- ja  markkinointikanavia. Suomesta on liian vähän toimijoita, jotka kokoavat eri toimialojen edustajia yhteen ja tuotteistavat heidän  osaamisestaan kulttuurimatkailupalveluita. Hankkeessa kehitetään uutta tuotteistamisen ja välitystoiminnan  mallia, jolla vastaavia tuotteita ja palveluita voidaan tehdä myös jatkossa. Jotta toimintatapa on taloudellisesti  kannattava, pitää kehittäminen liittää myyntiin ja markkinointiin. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on  tuotteiden ja palveluiden syöttäminen valittuihin markkinointi- ja myyntikanaviin, esim. Mystayihin,  Bókuniin, Lakeland experiences-myyntikanavaan, Outdoor Active-luontomatkailuportaaliin sekä goSaimaan  markkinointikanaviin. Hankkeessa myös huomioidaan kansallinen DataHub kehitystyö.

Uusien tuotteiden kehittämisessä kiinnitetään alusta alkaen huomiota Visit Finlandin vuonna 2021 uusittujen  kansainvälistymiskriteerien täyttymiseen. Näin syntyvät tuotteet vastaavat valtakunnallisesti määriteltyjä tarpeita ja laatuvaatimuksia.

Hankkeen tarkoitus ja tavoite liittyy Etelä-Karjalan ja samalla koko Suomen tarpeeseen saada kansallisille ja  kansainvälisille markkinoille laadukkaita kulttuurimatkailutuotteita/-palveluita, jotka ovat toteutettu eri  toimialojen välisenä yhteistyönä. Tavoitteen taustalla on monessa selvityksessä ja tutkimuksessa esille tullut  haaste eli kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja matkailualan toimijoiden yhteistyön puute tuotekehityksessä ja  sen jälkeisessä liiketoiminnassa. Hankkeen toteutuksessa ja toimenpiteissä otetaan huomioon myös Visit  Finlandin koordinoimaa kulttuurimatkailun kehittämistyö.

Hankkeen päätoteuttaja Saimaa Geopark Ry.

Hankkeen osatoteuttajat: 

∙ Kulttuuritila Nuijamies Ry

∙ Humanistinen ammattikorkeakoulu

∙ goSaimaa Oy

Osatoteuttajat vastaavat kehitysprosessin suunnittelusta, ohjaamisesta ja toteutuksesta yhdessä muiden  toimijoiden kanssa. Heidän vastuullaan on kehittää eri alojen toimijoiden osaamisesta sekä tuotteista ja  palveluista uusia kulttuurimatkailutuotteita/-palveluita. Lisäksi goSaimaa keskittyy sisältöjen viemiseen  tuotemanuaaliin, eri markkinointikanaviin sekä tekemään yhteistyötä matkanjärjestäjien kanssa. Hankkeessa  tehdään pienimuotoisia markkinointikokeiluja palvelukonseptin testaamiseksi.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittama.

Lisätietoja: info@gosaimaa.com