Hankelogot
language language language language
FI EN RU DE

Imatran kaupunkipuro

Kaunis kaupunkipuro Imatran keskustassa

Imatran Kruununpuistossa sijaitseva, noin kilometrin pituinen kaupunkipuro jakautuu kahteen osa-alueeseen: Maisemalliseen yläosaan, joka sijaitsee Imatrankosken voimalaitospadon ja Imatrankoskentien välisellä alueella sekä luonnonmukaiseen alaosaan, joka käsittää Imatrankoskentien ja Vuoksen välisen osuuden. Puron alaosan toteutuksen lähtökohtana on ollut kalataloudellisien seikkojen huomioiminen. Puron alaosa on toteutettu luomalla mahdollisimman hyvät olosuhteet taimenien poikastuotannolle ja poikasien menestymiselle.

Matkailun näkökulmasta kaupunkipuro on vetovoimainen elämys, joka tuo uudella tavalla esiin alueen historiaa ja geologiaa. Puro kohentaa keskeisen puistoalueen näyttävyyttä ja luo alueelle uuden matkailun kannalta merkittävän elementin. Kalatalouden kannalta tavoitteena on lisätä alueella olevan taimenkannan lisääntymismahdollisuuksia.

Imatran kaupunkipuro
Ylisyöksy 35
55100
IMATRA