language language language language
menu
hankelogot
language language language language
FI EN RU DE
menu

Imatran kaupunkipuro

Kaunis kaupunkipuro Imatran keskustassa

Imatrankosken voimalaitoksen läheisyyteen ns. Kruununpuiston alueelle on rakennettu n. 1 km pituinen kaupunkipuro. Kruununpuisto sijaitsee Imatran keskusta-alueen läheisyydessä ja alueella on myös merkittävä matkailuhistoriallinen nähtävyys Imatrankoski.

Kaupunkipuro jakautuu kahteen osa-alueeseen, maisemalliseen yläosaan, joka sijaitsee Imatrankosken voimalaitospadon ja Imatrankoskentien välisellä alueella ja luonnonmukaiseen alaosaan, joka käsittää Imatrankoskentien ja Vuoksen välisen osuuden. Puron alaosan toteutuksen lähtökohtana on kalataloudellisien seikkojen huomioiminen. Puron alaosa toteutetaan niin, että pyritään luomaan mahdollisimman hyvät olosuhteet taimenien poikastuotannolle ja poikasien menestymiselle.

Matkailun näkökulmasta kaupunkipuro on vetovoimainen elämys, joka tuo uudella tavalla esiin alueen historiaa ja geologiaa. Puro kohentaa keskeisen puistoalueen näyttävyyttä ja luo alueelle uuden matkailun kannalta merkittävän elementin. Kalatalouden kannalta tavoitteena on lisätä alueella olevan taimenkannan lisääntymismahdollisuuksia.

Imatran kaupunkipuro
Ylisyöksy 35
55100
IMATRA