Hankelogot
language language language language
FI EN RU DE

Maaseudun matkailun kansainvälistäminen ja verkostojen kehitys -hanke

goSaimaa Oy (2291705-5) hallinnoi Maaseudun matkailun kansainvälistäminen ja verkostojen kehitys (MAKE) -hanketta nro 129138, toimenpide 16.3 Mikroyritysten yhteistyö toteutetaan aikavälillä 1.10.2020-31.3.2023.

goSaimaa Oy vastaa hankkeen hallinnoimisesta, toimenpiteiden tuesta ja hankkeen tiedottamisesta, sekä kehittämistoimien suunnittelusta ja toteutuksesta.
 
Hankkeen tavoitteena on aktivoida maaseudun alueen yrityksiä osallistumaan matkailuverkostojen toimintaan Etelä-Karjalan ja Saimaan matkailualueella. Hankkeessa kehitetään maaseudulla toimivien yrityksien matkailullista liiketoimintaa ja osaamista tekemällä ja yhdessä oppien. Hankkeessa tuetaan maaseudun ja matkailuklusterin kasvua ja kehitystä, tuodaan hyvinvointia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä maaseudulla toimiville yrityksille että yrittäjiksi aikoville henkilöille kevytyrittäjyyttä, osa- aikaista yrittäjyystoimintaa tai alihankintatyötä kehittämällä. Maakunnan logistinen sijainti rajamaakuntana Pietarin läheisyydessä luo uusia mahdollisuuksia erityisesti matkailupalvelujen ja sitä lähellä olevien hyvinvointipalvelujen kehittamiseksi maaseudulla.

Hanke on maaseudun alueellinen yrityskehityshanke, jossa paikallisella kehittämisellä monipuolistetaan ja kehitetään yrityksien liiketoimintaa tuotekehityksen, innovaatiotoiminnan, verkostoitumisen ja yhteismarkkinoinnin ja myynnin kehittämisen keinoin. Näillä tekijöillä lisätään maaseudun vetovoimaa ja jalkautetaan uusia matkailullisia palvelumalleja maaseudulla toimiville yrityksille Etelä-Karjalan matkailuklusterissa. Maaseudun toimijoille syntyy tarvittavaa osaamista ja kokemusta yhteistyössä toteutettujen kehittämistoimien, kuten koemarkkinointi, matkanjärjestäjämatkojen ja digitaalisten kehityspilottien avulla.

Hankkeessa vahvistetaan maaseutuyrityksien roolia osana Etelä-Karjalan ja Saimaan alueen matkailuklusteria ja palvelutarjontaa. Hankkeessa kehitetään pienten toimijoiden yhteistyötä sekä yhteisiä matkailun tuotanto- ja työprosesseja kuin myös uusia maaseutumatkailun palveluja ja tuotteita. Yhdessä kehitettyjen ja tuotettujen matkailutuotteiden myyntitoiminta ja markkinointia tullaan edelleen kehittämään hankkeen puitteissa.

goSaimaa Oy:n Maaseudun matkailun kansainvälistäminen ja verkostojen kehitys -hanketta toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Hankekausi on 1.10.2020 - 31.2.2023. EU-rahoituksen osuus on 82 887,28 €.