Hankelogot
language language language language
FI EN RU DE

Ruokolahden kirkonmäki

Ruokolahden kirkko sitä ympäröivine rakennuksineen on rakennettu jäätikköjoen kerrostamaan maastoon, jota täplittävät suppakuopat. Suppia muodostui jäätikköjokien kerrostamiin harjuihin ja suistoihin jäälohkareiden hautautuessa niiden hiekka- ja sorakerrostumiin. Kun jäälohkareet sulivat vähitellen pois, jäljelle jäi erikokoisia ja -muotoisia kuoppia.

Kirkonmäen alue rajautuu lännessä jäätikkölahtenakin toimineeseen Ukonsalmeen, joka on syntynyt mannerjäätikön syvälle kuluttamaan kallioperän siirrosvyöhykkeeseen. Siirros on Geopark-alueen suurimpia. Ukonsalmen kohdalla sen suurin syvyys on 26 metriä. Geologia näkyy myös kirkon perusteissa, sillä sen kivijalassa on monipuolinen valikoima alueen kivilajeista, joihin kuuluu granaattikordieriittikiillegneissin ohella muun muassa graniittilohkareita.

Eukkojen polku on kirkonmäen maastossa kiertelevä noin 3 km pitkä reitti, joka esittelee Ruokolahden kirkonseudun historiaa sekä sen erikoisia ja mielenkiintoisia geologisia muodostumia.

Lisätiedot
Ruokolahden kirkonmäki Pappilanlahdelta kuvattuna