Hankelogot
language language language language
FI EN RU DE

TIEDOTE 18.1.2024 

JULKAISUVAPAA KLO 14.30

Suorat lennot Savonlinnaan Keski-Euroopasta saavat jatkoa - kohdealueena nyt koko Lake Saimaa.

Savonlinnan Seudun Matkailun, Mikkelin kehitysyhtiö Miksein ja goSaimaan yhteistyö Saimaan kansainvälisen matkailun kehittämisessä tiivistyy entisestään, kun yhteistyösopimukset suorista charter-lennoista Rotterdamista ja Frankfurtista Savonlinnaan solmittiin tänään Alankomaiden suurimman matkanjärjestäjän Voigt Travelin ja saksalaisen matkanjärjestäjän Zonistan kanssa. Lisäksi matkanjärjestäjät solmivat erilliset markkinointiyhteistyösopimukset Business Finlandin ja Savonlinnan kaupungin kanssa.

Lennot ovat jatkoa Keski-Euroopasta vuonna 2023 tehdyille ensimmäisille pilottilennoille Rotterdamista ja Frankfurtista. Viime vuonna yhteistyösopimukset solmittiin Savonlinnan kaupungin, Business Finlandin ja matkanjärjestäjien kesken ja kohdealueena oli Savonlinnan seutu. Nyt solmituissa sopimuksissa yhteistyössä mukana on koko LakeSaimaan alue (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Varkaus, Joroinen ja Kitee).

Voigt Travel aloittaa lennot Rotterdamista kesäkuun 19. päivä ja ne jatkuvat viikoittain aina 11.9. saakka, yhteensä 13 lentoa. Lentoyhtiönä toimii hollantilainen Transavia ja lennot ovat ns. kolmiolentoja eli Savonlinnasta kone jatkaa Rovaniemelle. Koneessa on 149 matkustajapaikkaa. Zonistan ensimmäinen lento tulee elokuun 15. päivä ja viimeinen 5. syyskuuta. Yhteensä 4 lentoa. Lentoyhtiönä on Discover Airlines (Lufthansa Group) ja paikkoja koneessa on 180.

- Alun perin vuoden 2023 alussa oli tarkoitus lisätä lentojen määrää asteittain vuodessa 3:sta vuonna 2023 6:een vuonna 2024 yhdeksään vuonna 2025 jne. Asiakkailta ja sidosryhmiltä saatu positiivinen palaute, paikallisten kumppaneiden positiivinen asenne ja motivaatio, laadukkaiden tuotteiden valikoima ja laajat aktiviteettimahdollisuudet saivat Voigtin päättämään lentojen aloittamisesta koko kaudeksi vuonna 2024, sanoo Voigtin maajohtaja Cees van den Bosch.

- Saimaan labyrintti on hurmannut asiakkaamme ennennäkemättömällä tavalla ja asiakkailta saatu palaute vahvistaa uskoa Saimaan alueen kysynnän kasvuun, toteaa Zonistan toimitusjohtaja Alfred Becker. Tämän johdosta on mahtavaa, että kaikki toimijat ovat hankkeen takana ja meillä on koko Saimaan alue tarjolla.

- Visit Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Hietasaari on ylpeä kansainvälistä matkailua kasvattavasta Itä-Suomeen kohdistuvasta kolmikantayhteistyöstä Saimaan alueen toimijoiden kanssa. Saimaan järvialue on vielä kansainvälisillä markkinoilla tuntematon helmi, mutta näemme siinä paljon potentiaalia nousta Suomen kesämatkailun kärkikohteeksi.

Matkanjärjestäjäyhteistyötä sekä tuotekehitystä ja markkinointia tehdään ensisijaisesti Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon Lake Saimaa 2.0. -hankkeilla, jotka ovat maakuntaliittojen ja EU:n osarahoittamia. Lisäksi markkinointiyhteistyöhön merkittävän lisäpanoksensa ovat antaneet erikseen Puumalan, Rantasalmen, Sulkavan ja Enonkosken kunnat sekä Kiteen ja Savonlinnan kaupungit.

VisitFinlandin rooli ja tuki alueellisille matkailuorganisaatioille on  kansainvälisessä yhteistyössä merkittävä ja usein juuri se avaintekijä, joka saa ovia avautumaan.

- Yhteistyö Voigt Travelin ja Zonistan kanssa on ollut merkittävä edistysaskel koko Saimaan alueen matkailun vahvistamiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi Keski-Euroopasta. Hienointa tässä on se, että mukana on nyt koko Lake Saimaan alue. Koska yksin olemme liian pieni kohde, sanoo Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Jaana Komi ja lisää, ettei yhteistyö kohdennu pelkästään charterlentoihin vaan tuotteistusta ja paketointia tehdään myös muihin sesonkeihin. Laajentunut yhteistyö tulee kasvattamaan myös alueen ympärivuotista matkailua.  

- Yhdessä pystymme tarjoamaan monipuolisen ja kiinnostavan kokonaisuuden, josta eri kohderyhmät löytävät helposti itseä kiinnostavat elämykset ja aktiviteetit Saimaan alueelta. Nyt onkin tärkeää, että palveluja on tarjolla koko kesäsesongin ajan ja lennoilla saapuvat matkailijat palvellaan hyvin, toteaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksein matkailujohtaja Maisa Häkkinen.

Etelä-Karjalan matkailun kehittämis- ja markkinointiyhtiö goSaimaa Oy:n hallituksen puheenjohtaja  Mirka Rahman on samoilla linjoilla. Saimaan alueen pitkäjänteinen yhteistyö konkretisoituu kansainvälisten matkanjärjestäjien avauksina, jotka pidentävät matkailusesonkia erinomaisesti. Alkusyksyyn jatkuvien charter-lentojen tuomien kansainvälisten matkustajien kiertomatkat lisäävät koko alueen yöpymisiä.

Lisätietoja antaa:

Jaana Komi; Savonlinnan Seudun Matkailu Oy,  jaana@visitsavonlinna.fi 0407309765

Maisa Häkkinen;  Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, maisa.hakkinen@mikseimikkeli.fi, 044 794 2219

Mirka Rahman; goSaimaa Oy:n hallituksen puheenjohtaja, mirka.rahman@lappeenranta.fi, 040 849 9161