Hankelogot
language language language language
FI EN RU DE

TIEDOTE 15.11.2023 

JULKAISUVAPAA KLO 16.30

Saimaan upeat maisemat ja puhdas luonto sekä alueen ystävälliset ihmiset kiinnostavat matkailijoita Etelä-Karjalan alueella

Vuosien 2022 ja 2023 kesäkausina GoSaimaa Oy keräsi matkailijoiden palautteita heidän lomasta ja alueen palveluista. Alueen suurimmaksi vahvuudeksi nousi karjalainen vieraanvaraisuus ja asiakaskokemus matkailukohteissa.

GoSaimaa Oyn hallinnoimassa “Tiedolla johtamisen vahvistaminen Etelä-Karjalassa”- hankkeessa tutkittiin useita tärkeitä mittareita kuten: matkailukohteen yleinen esittelynäkymä, matkailijoiden määrä ja viipymä, alueen matkailutulojen määrä, demograafiset ja maantieteelliset taustatiedot, suositteluhalukkuus, matkustusmotiivi, matkan aiheuttama hiilijalanjälki, matkaseurue ja majoituksen valinta. Kerätyt tilastot ja analyysit julkaistiin kuukausittain goSaimaa - sivulla ja ne olivat avoimesti saatavilla kaikille https://gosaimaa.com/muut/majoitus-ja-matkailutilastot/

Tiedonkeruun työkaluiksi valikoituivat Salmi Platform Analytiikka sekä Praecomin tarjoamat kävijälaskurit. Myös mobiilioperaattoridataa hyödynnettiin päiväkävijöiden mittauksen osalta.

Tilastoja rikastutettiin toteuttamalla myös kysely matkailijoille neljällä eri kielellä, keräten arvokasta matkailudataa ja palautetta matkakokemuksesta. Kahden vuoden aikana saatiin runsaat 7,094 vastausta. Kerätyistä vastauksista matkailuyritykset saavat arvokasta tietoa asiakkaidensa tarpeista, toiveista ja odotuksista. GoSaimaa Oy:n johtaja Katja Vehviläinen kuvaa tutkimuksen löydöksiä erittäin mielenkiintoisiksi. GoSaimaa hyödyntää tuloksia alueen matkailunkehittämisessä.

“Tutkimuksen avulla päästiin hyvin mittaamaan alueemme tunnettavuutta kotimaisten matkailijoiden keskuudessa, toteutettiin myös vertailu muihin alueisiin, ja päästiin analysoimaan kiinnostavuus vierailijoille ja segmentointi alueen vetovoiman perusteella” - goSaimaan johtaja Katja Vehviläinen totea.

Kyselyn tulosten perusteella suurin osa matkailijoista Etelä-Karjalassa ovat matkalla puolisonsa kanssa (noin 40 %) tai perheensä parissa (noin 30 %). Useimmat valitsevat majoituksekseen hotellin (noin 37 %), yksityismökin (noin 15 %) tai yöpymisen ystävien ja sukulaisten luona (noin 18 %). Matkan päämääräksi on valittu pääasiassa rentoutuminen (27 %). Lappeenranta on suosituin kohde Etelä-Karjalassa, houkutellen lähes puolet matkailijoista (noin 45 %).

Suosituimmat nähtävyydet alueella ovat Lappeenrannan satama (22 %), Imatrankoski (28 %) ja Lappeenrannan linnoitus (15 %). Matkailijoiden vastauksista ilmenee myös, että asiakkaiden suositteluhalukkuus ja paluuhalukkuus ovat kasvaneet vuonna 2023.

Matkailijoiden avoimesta palautteesta nousi hienosti esiin Saimaan upeat maisemat ja puhdas luonto, alueen ystävälliset ihmiset, nähtävyydet, tapahtumat sekä laaja tarjonta ja monipuoliset palvelut. Alueen pyöräreitit, luontokohteet ja ravintolat saivat kiitosta. 

Saimme myös arvokasta palautetta kehittämistarpeista useilla eri osa-alueilla:

  • Matkailijat kaipasivat enemmän tapahtumia ja selkeämpää tiedotusta niistä. Erityisesti toivottiin lisää perhetapahtumia, festivaaleja ja tanssitapahtumia.
  • Toiveena on lisätä kuljetuspalveluita helpottamaan pääsyä kaupunkien ulkopuolella sijaitseviin palveluihin, nähtävyyksiin ja luontokohteisiin.
  • Matkailijat toivovat monipuolisempaa paikallista ruokatarjontaa alueella sekä perinneruokaan liittyviä tapahtumia esim. ruokaan keskittyviä retkiä.
  • Kaivataan lisää erilaista ohjattua toimintaa sekä kaupungeissa että luonnossa, kuten opastettuja kiertoajeluita tai luontoretkiä. Lisäksi kaivataan aktiviteettejä myös seniorille ja lapsille.
  • Myös saunakokemukset ovat haluttuja, ja matkailijat toivovat laajempaa saunatarjontaa alueella.
  • Nousi esille tarve uusille riistelyille sekä helpommalle mahdollisuudelle päästä järven saarille.
  • Toivottiin palveluiden saatavuuden parantamista myös viikonloppuisin ja kesäsesongin ulkopuolella, esimerkiksi jo toukokuun lopusta syyskuuhun. Talvipalveluiden tarjontaa kaivattiin myös.

Koska matkustaminen kodin ja matkakohteen välillä vaikuttaa merkittävästi matkailun aiheuttamaan ympäristökuormaan, tiedonkeruun aikana seurasimme myös Etelä-Karjalassa tehtyjen matkojen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Tavoitteena oli löytää tietoa, joka mahdollistaisi ympäristövaikutusten vähentämisen.

Matkailijoiden antamien vastausten perusteella voitiin laskea keskimääräinen hiilijalanjälki matkailijaa kohti mitattuna hiilidioksidiekvivalenttina per matkakilometri (kgCO2e/km). Toukokuun elokuun aikana matkailijoiden keskimääräinen hiilijalanjälki oli 0,092 kgCO2e/km. Tämä luku on korkeampi verrattuna edellisvuoteen, jolloin vastaavana aikana keskimääräinen hiilijalanjälki matkailijaa kohden oli 0,081 kgCO2e/km. On syytä huomata, että tulosten tulkinnassa on otettava huomioon, että aineistossa ei ole merkittävää määrää ulkomaalaisia vastaajia, mikä tarkoittaa, etteivät alueelle suuntautuvan lentoliikenteen vaikutukset näy tuloksissa.

Lisäksi seurattiin käytettyjä kulkuneuvoja ja reittejä. Tilastoista ilmeni, että suurin määrä matkailijoista tulee alueellemme autolla (noin 70 % vastaajista). Vastauksista myös tuli esiin, että noin 50 % matkailijoista vähentäisivät matkansa hiilijalanjälkeä joko käyttämällä julkista liikennettä, tai valitsemalla vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan liikennevaihtoehton.

Tietojenkeruusta Praecom-kävijälaskurilla on käynyt ilmi, että Lappeenrannan Linnoituksessa järjestetyt tapahtumat herättävät suurta kiinnostusta, ja tapahtumien aikana kävijämäärä kasvaa merkittävästi. Samoin Imatrankosken näytökset ovat houkutelleet kävijöitä

Matkailijoiden näkemykset auttavat aluetta jatkuvassa kehittämisessä ja palveluiden parantamisessa. Saadun tiedon avulla voidaan vastata paremmin matkailijoiden tarpeisiin ja odotuksiin.

Hankkeen puitteissa on koostettu laaja raportti, joka sisältää tiedonkeruun tulokset, havainnot ja suositukset. Tämä kerätty tieto jaetaan matkailuyrityksille, kaupungeille ja kunnille, toimien erinomaisena tiedonlähteenä tulevia toimenpiteitä varten. 

 

Lisätietoja: 

Katja Vehviläinen, johtaja, goSaimaa Oy 

044 717 7991

katja.vehvilainen@gosaimaa.com 

goSaimaa Oy on Etelä-Karjalan kuntien ja matkailuyritysten perustama yhtiö, jonka tehtävänä on edistää Etelä-Karjalan matkailua markkinoimalla ja kehittämällä maakunnan matkailupalvelutuottajien monipuolista tuotevalikoimaa.

goSaimaa Oy (2291705-5) hallinnoi ja toteutti hankkeen Etelä-Karjalan matkailun tiedoilla johtamisen vahvistaminen (DAMA, A78519, EAKR) 1.11.2021-30.9.2023. Hankkeen tavoitteena oli pilotoida alueen matkailukehittämisen tueksi uudenlainen dashboard-ratkaisu ja sen avulla tarjota eteläkarjalaisille matkailuyrityksille ja muille alueen matkailutoimijoille ajankohtaista tietoa ja luotettavia digitaalisia työkaluja ja innovatiivisia ratkaisuja koronapandemiasta toipumiseen sekä sen jälkeiseen vaiheeseen.