Hankelogot
language language language language
FI EN RU DE

Viisi matkailumaakuntaa, yksi järvielämys – Pro Lakeland II -hanke

Pro Lakeland II -hanke on ryhmähanke, jonka hakijana ja päätoteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu yhdessä osatoteuttajien Kehitysyhtiö Savogrow Oy, goSaimaa Oy, Business Joensuu Oy, Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry, kanssa. Hankkeen tavoitteena on viiden maakunnallisen järvimatkailualueen yhteistyön kautta pienien ja keskikokoisten yrityksien kansainvälinen kasvu parantamalla kilpailukykyä sekä kansainvälistä saavutettavuutta uudistavin kehittämistoimin.

 • Toteutusaika: 01.03.2024 – 30.09.2026

 • Rahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR-rahoituksesta

 • Partnerit: Ryhmähanke Itä-Suomen maakuntien kanssa

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma.

 

Hankkeen tiivistelmä:

 

Hanke tähtää viiden maakunnallisen järvimatkailualueen yhteistyöllä pk-yritysten kansainväliseen kasvuun parantaen kilpailukykyä ja kansainvälistä saavutettavuutta uudistavin kehittämistoimin. Hankkeen kohderyhmänä ovat kansainvälisiltä markkinoilta kasvua hakevatvKainuun, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakunnissa toimivat matkailu- ja palveluyritykset (mikro- ja pk-yritykset). Yhteistyöllä on tunnistettu saavutettavan parempia tuloksia kansainvälisillä matkailumarkkinoilla kuin keskinäisellä kilpailulla. Hanketoimenpiteet tukevat osaltaan tavoitteita tavoitella uusia markkinoita menetettyjen tilalle.

goSaimaa koordinoi ryhmähankkeessa Etelä-Karjalan liittyviä kehittämistoimia.

 
 

Hankkeen päätavoitteet:

 

 • Ylimaakunnallisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen

 • Yritysten tukeminen matkailun toimintaympäristön muutoksissa

 • Alueiden vahvuuksien hyödyntäminen itäisen Järvi-Suomen alueella. Yhteistyön kehittyminen pitkäjänteisen toiminnan tuloksena.

 • Monikanavainen viestintä

Kehitystyössä korostuu kestävän matkailun periaatteiden huomioiminen, vastuullisuus ja ympärivuotisuus. Hanke edistää Järvi-Suomen alueen matkailun muutosta kohti Suomen valtioneuvoston asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta. Ryhmähankekokonaisuus osatoteutuksineen tukee osaltaan kansainvälisen matkailukysynnän vauhdittamista sekä saavutettavuuden turvaamista ja matkaketjujen kehittymistä.

 

 
 

Hankkeen työpaketit:

 

Toimenpiteitä toteutetaan neljässä työpaketissa tähdäten seuraaviin tulostavoitteisiin:

 • Tulos 1: Ylimaakunnallisten palvelupakettien laatu ja määrä ovat kasvaneet sekä jakelukanavat monipuolistuneet digitaalisessa palveluympäristössä

 • Tulos 2: Yritysten kansainvälistyminen on luonut edellytykset viennin kasvulle

 • Tulos 3: Kansainvälisen liiketoiminnan kasvun edellytykset ovat parantuneet alueen matkailuelinkeinossa pitkäjänteisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla. Yhteismarkkinointia voidaan toteuttaa ympärivuotisesti materiaalipankkia hyödyntäen.

 • Tulos 4: Toimenpiteiden jalkauttaminen on toteutettu monikanavaisen viestinnän avulla.

 

 
 

Pitkän aikavälin vaikutuksia:

 

 • Pk-yritysten kansainvälisen kasvuedellytysten elpyminen ja kilpailukyvyn kasvaminen.

 • Alueen tunnettuuden kohentuminen kohti Visit Finland Lakeland visiota 2030; maailman tunnetuin järvialue.

 • Asiakasvolyymin kasvu kansainvälisiltä markkinoilta menetettyjen kohdemarkkinoiden tilalle. Yhteistyö ja verkostoituminen on tiivistynyt sekä palvelupaketteja on kehitetty kysyntäpohjaisesti uusille kohderyhmille vastuullisuus näkökulma huomioiden. Hanke on edistänyt yritysten digitaalista (asiakaspolun eri vaiheet huomioiden) ja fyysistä saavutettavuutta.

 

 

Stefanie Talka

Projektikoordinaattori
Stefanie Talka
Puh. +358 (0)40 128 0456
stefanie.talka(at)gosaimaa.com